Nyhed: Beholder til farligt affald

Vi har netop modtaget en beholder til farligt affald – et miljøskab – og alle andelshavere har modtaget informationsfolder om dette i deres postkasse. Vi opfordrer til at alle læser skrivelsen grundigt og sætter sig ind i hvilket affald der anses for farligt og derfor skal bag lås og slå. Har du forlagt folderen og … Læs videre Nyhed: Beholder til farligt affald

Husk korrekt affaldssortering

Det er dejligt, at så mange sorterer husholdningsaffaldet som beskrevet i vores husorden, så det kommer i de forskellige containere med bioaffald, papir, pap, metal, elektronik, batterier, plastik og glas (se nedenfor hvor du finder din nærmeste glascontainer). Vi skal dog alle lige være opmærksomme på at fjerne madrester fra emballage mm. Der har været … Læs videre Husk korrekt affaldssortering

Sortering af bioaffald

Københavns Kommune ruller i disse måneder affaldsbeholdere og køkkenkurve til bioaffald ud til hovedparten af København. Når bioaffaldet sorteres, kan det sendes til et biogasanlæg, hvor det omdannes til biogas og gødning. Vi har modtaget to affaldsbeholderen i gården allerede og hver lejlighed modtager også en køkkenkurv og en rulle biologisk nedbrydelige poser ud i løbet … Læs videre Sortering af bioaffald

Information om affald

Opdatering sakset fra http://www.kk.dk/affald Oprens efter arbejdsnedlæggelse Skraldemændene arbejder stadigvæk på at få renset helt op efter arbejdsnedlæggelsen. Alle planlagte tømmedatoer gælder igen. Sidst opdateret 04-05-2015 Skraldemændene har fortsat nedlagt arbejdet, og der bliver derfor ikke indsamlet husholdningsaffald i København. Nedenstående information er sakset fra http://www.kk.dk/affald Arbejdsnedlæggelse fortsætter (24.04.2015) Skraldemændene har fortsat nedlagt arbejdet, og der … Læs videre Information om affald

Fælles arbejdsdag efterår 2019

Vi vil gerne invitere til en fælles arbejdsdag lørdag d. 2 november kl. 12-15. På arbejdsdagen er planen blandt andet at: Få havemøblerne skilt ad og sat væk for vinteren.Generel oprydning i gård og fejningBortskaffelse af miljøfarligt affald fra kælderenCykler fra tidligere års oprydninger skal bæres op fra kælder og ud på gaden for afhentning. … Læs videre Fælles arbejdsdag efterår 2019