Fremleje

Vil du fremleje din lejlighed, skal du være opmærksom på reglerne i vedtægterne omkring fremleje.

I henhold til vedtægternes §11 kan en andelshaver kun fremleje eller låne sin lejlighed ud med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode, dog max. 2 år. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremleje tageren og betingelserne for fremlejemålet.

Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastesatte betingelse.

Du bedes udfylde fremlejeansøgningen og sende den til bestyrelsen eller lægge den i postkassen i gården ved Julius Bloms Gade 43.

Print fremleje formularen som PDF eller rediger den i OpenOffice eller Word.

I hjertet af Stefansgadekvarteret.