Elektrisk port

Kontakten/Afbryderen i gangen mod gården der åbner for vores elektriske port har desværre en løs forbindelse. Det resulterer i at afbryderen ofte sidder fast i “tænd” funktionen med det resultat at vores port ind til gården står åbent.

Vi bestiller naturligvis service til kontakten, men vil i mellemtiden bede alle om at sikre sig at porten lukker efter sig. Du sikrer dig at porten lukker ved at trykke “sluk” på kontakten (se tegning). Tak

Opdatering på varmen

Efter varmesæsonens opstart haft vi haft en del VVS arbejde og gennemgang og indstilling af varmecentralen generelt fra en konsulent fra Hofor. Status lige nu er varmen fungerer som den skal og det håber vi naturligvis gælder for alle andelshavere.

I forbindelse med VVS arbejdet i forskellige lejligheder er flere af varmestrengene blevet tømt for vand, og det betyder at der efter opfyldning er luft i systemet. Det kan især mærkes i de øverste lejligheder, så hvis du oplever problemer vil vi bede dig om først at forsøge dig med udluftning af dine radiatorer.

Husk at udendørs temperaturen har indvirkning på hvor hurtigt dine radiatorer reagerer, og at gulvvarmen generelt er længere tid om at omstille sig til koldere dage. Oplever du problemer, kan du melde dem til os via mail.