Adgang til lejligheder i byggeperioden

Projektet med altaner løber over 14 uger og vi rammer også en sommerferieperiode. For ikke at forsinke projekt yderligere, er det vigtigt at altan.dk har adgang til alle lejligheder i byggeperioden.

Bestyrelsen foreslår derfor at vi bestiller en ekstra nøgle til alle involverede lejligheder, som kan benyttes i det tilfælde man
ikke er hjemme når altan.dk skal arbejde i lejligheden. Altan.dk varsler besøg 2-3 dage inden.

Udgiften for de ekstra nøgler afholdes af foreningen, og alle nøgler udleveres mod kvittering til andelshaverne når altanprojektet er afsluttet. Under byggeperioden vil nøglerne være i
altan.dk’s varetægt.

Vi har brug for din accept af dette – send os venligst en mail eller besked i postkassen hurtigst muligt og senest den 21. juni 2017.

Altan.dk har beskrevet hele byggeprojektet i denne informationsfolder – Guide til en god altansag. Deri kan du læse alt fra etablering af byggeplads til døre. Vi anbefaler varmt alle at læse den.

VVS besøg 23. juni i forbindelse med altanprojektet

I forbindelse med vores altanprojekt vil René og VVS komme rundt i alle lejligheder der skal have etableret dør i forbindelse med altan fredag den 23. juni i tidsrummet kl. 9.00 – 12.00.

Formålet med besøget er at få afdækket hvor radiatoren skal flyttes hen, hvilken type radiator der skal bruges. Standard i altanprojektet er at den nuværende radiator flyttes til nærmeste væg, så samme rørføring kan bruges.

Du skal tage stilling til:
Ønsker du en anden løsning end udgangspunktet, fx. flytte din radiator til nyt sted i lejligheden, med evt. rørføring under gulv eller ønsker du en ny radiator (hvilken type, lodret eller vandret model, større/mindre, osv.). Normalt kan radiatorer ikke flyttes længere end 1 – 1,5 meter fra stigestrengen af hensyn til flow i anlægget.
På hjemmesiden finder du materialer med mål og billeder af forskellige radiatorer. – Radiatorkatalog

Det er meget vigtigt at vi har adgang til lejligheden, enten ved at du er hjemme eller ved at du afleverer en nøgle til bestyrelsen i postkassen i porten senest onsdag 21. juni. Lægger du en nøgle i postkassen, husk tydelig angivelse af lejlighed. Postkassen tømmes dagligt.

Beskriv dine ønsker bedst muligt, dvs. mål, placering, rørføring. mm. I tilfælde at du ikke er hjemme husk at skrive dit telefonnummer så vi kan kontakte dig på dagen og afklare evt. tvivlsspørgsmål.

Alle ønsker ud over standard at nuværende radiator flyttes til nærmeste væg, medfører egen ekstrabetaling, og dine ønsker er grundlaget for det tilbud som VVS’ere laver til dig.

Efter gennemgangen vil dine valg på radiator og døre mm. blive bekræftet på mail, og du modtager et tilbud på evt. ekstraomkostninger baseret ud fra dine valg. Disse
valg skal du acceptere og kan efterfølgende ikke ændres.