Fra 1. marts skal du betale p-afgift på Ydre Nørrebro

Som du sikkert allerede ved, træder nye parkeringsregler i kraft i København pr. 1. marts 2017. Det betyder, at det nu kræver parkeringslicens at kunne parkere i Julius Bloms Gade og de omkringliggende gader på ydre Nørrebro.

Så hvis du er bilejer,  du kan læse mere om de nye regler og parkeringszoner her, og du kan søge om parkeringslicens her.

Center for parkering har sendt følgende informationsskrivelse til vores administrator.

Aflevering af juletræ

julHar du stadig dit juletræ stående, er det ved at være tid til at pille pynten af hvis du vil have det fjernet. Vi har bestilt afhentning af juletræer og sidste frist for at stille det i gården ved affaldscontainerne er mandag den 23. januar. Dit træ må ikke være højere end 120 cam og al pynt og fod skal være fjernet.

I samme ombæring kan vi glæde med at glascontaineren er tilbage på sin plads på hjørnet af Stefansgade og Nordbanegade, så du kan igen aflevere glas til genbrug der – og ikke i vores gård.

Øvrigt affald kan sorteres i dagrenovation og øvrig genbrug. Vi er så heldige at vi har genbrugscontainere til plast, elektronik, metal, papir, pap og batterier i gården. Vi opfordrer til dig at gøre dig bekendt med reglerne for sortering af affald. Du finder dem elektronisk her.

Installation af ny varmeveksler

Kære beboere,

Vi får installeret en ny varmeveksler på torsdag den 12-1-2016. Det gør at der bliver lukket for varmen fra omkring kl 8.00 og indtil sent på dagen. Inden vi lukker for varmen må alle gerne have fuldt åbne radiatorer, da vi vil skylle hele anlægget igennem med koldt vand for at fjerne metal- og rustpartikler.

Vi kan desværre ikke sige et præcist tidspunkt hvornår varmen kommer tilbage. Der bliver i denne omgang ikke installeret en aflufter, da vi har en udfordring med at få plads til den ved varmeinstallationen. Så alle jer på 4.sal må meget gerne lufte ud ekstra meget de første par dage efter installationen.

Derudover, så jeg har fået et par fif af vores nye VVS’er til at få mere gang i de enkelte radiatorer. Jeg har mulighed for at komme rundt og kigge på de enkelte radiatorer i lejlighederne fredag (13-1) kl 18-22 og lørdag (14-1) kl 8-14. Hvis der er et tidspunkt, som passer bedre end andet, så sig gerne til på mail. Ellers kommer jeg rundt og banker på alle lejlighederne.

Jeg tror på at dette vil løse de fleste varmeproblemer, men højst sandsynligt ikke alle. Dog ingen garanti før vi ser resultatet.

Mvh Jon, bestyrelsen

Centralvarmesystem

Som de fleste nok har opdaget, så har der de seneste dage været koldt i vores lejligheder. Derudover er der nogle lejligheder som har haft for lidt varme hele denne vinter.

I efteråret blev vi opmærksomme på at der manglede varme i systemet og vi har prøve at finde problemet i vores centralvarmesystem. Vi har undervejs også måtte udskifte vores VVS’er, da vores gamle firma kom med de forkerte svar til problemet. Vi har lavet nogle afhjælpende foranstaltninger i november/december, som gør at vi er kommet op på ca. 1/3 af den varmekapacitet anlægget er dimensioneret til.

Der er kommet metal- og rustpartikler i vores centralvarmesystem, som sætter sig i varmeveksleren. Det gør at der ikke kan komme den rigtige mængde varme ind i vores centralvarme og temperaturen bliver meget lav. Problemet er muligvis opstået fra for meget luft i vores system.

Så i december har vi bestilt en ny varmeveksler og aflufter. Vi skal have installeret denne varmeveksler snarest og forhåbentlig allerede i denne kommende uge. Der bliver meldt ud snarest hvilken dag det bliver.

Den dag, skal vi have tømt hele vores centralvarmesystem og skyllet rørene igennem med koldt vand indtil der ikke er flere metalpartikler tilbage. Så alle beboere må meget gerne åbne alle jeres radiatorer helt den dag. Udskiftningen kommer nok til at vare hele dagen, men vi prøver selvfølgelig at få varmen tilbage så hurtigt som muligt. Der vil stadig være varmt vand den dag. Men det bliver koldt i lejlighederne!

Forventningen er ikke at dette kommer til at løse alle varmeproblemerne. Der er stadig flere fejl, som et resultat af metalpartikler i ventiler og manglende vedligehold, men det skulle gerne blive markant bedre.

Dem som bor på 4.sal må meget gerne i dagene efter hjælpe med at udlufte radiatorer. Da der kommer nyt vand på anlægget, vil der nemlig være en del luft i systemet i starten.