Information om opsætning af kamera

Som informeret på vores generalforsamling, har foreningen indgået en aftale med politiet om opsætning af overvågningskamera på facaden i Stefansgade mod parken. Dette er uden udgift for foreningen og vi bidrager samtidig til bekæmpelse af den ulovlige handel af stoffer i parken

Hvorfor ønsker Københavns Politi at opsætte kameraer i Nørrebroparken? Vi har modtaget følgende information fra Politiet.

Københavns Politi har med din Betjent og andre politimæssige indsatser særligt fokus på udvalgte områder af byen. Indsatserne skal være med til at sikre, at alle kan færdes trygt i byen uanset tidspunkt på døgnet.

Nørrebroparken har gennem årene udviklet sig til et område, hvor mange mennesker færdes både i dagtimerne og i aften- og nattetimerne. Desværre kan Københavns Politi konstatere, at antallet af anmeldelser om bl.a. varierede kriminalitetsforhold omkring Nørrebroparken – trods politiets forebyggende indsats i området – stadig forekommer i for stort omfang.

Kameraovervågningen kan understøtte den synlige og tryghedsskabende indsats og hjælpe med opklaring af den begåede kriminalitet og – på længere sigt – få en forebyggende effekt.

Overvågningen vil være aktiv i døgndrift, men alene i form af videooptagelser, der efterfølgende – til brug for en efterforskning – kan gennemses. Det er alene Københavns Politi, der har adgang til optagelserne. Der vil blive opsat tydelig skiltning, hvoraf det
fremgår, at man bevæger sig ind i et overvåget område.

Kameraerne forventes at blive opsat i uge 26, 2021.

Opdatering modtaget fra Politiet den 5. oktober 2021:

Vi er løbet ind nogle problemer med opsætningerne i området, så de bliver forsinket.

Tidshorisonten er lige nu ukendt, men jeg opdaterer jer på udviklingen.

Opdatering den 17. november 2021: Så er kameraerne blevet sat op på gavlen mod Stefansgade. Vi skriver uge 46, så lidt senere end først forventet.