Sortering af bioaffald

Københavns Kommune ruller i disse måneder affaldsbeholdere og køkkenkurve til bioaffald ud til hovedparten af København. Når bioaffaldet sorteres, kan det sendes til et biogasanlæg, hvor det omdannes til biogas og gødning.

Vi har modtaget to affaldsbeholderen i gården allerede og hver lejlighed modtager også en køkkenkurv og en rulle biologisk nedbrydelige poser ud i løbet af uge 35.  Planen er at beholderne tømmes ugentligt.

Københavns Kommune har lavet en udførlig FAQ med bl.a. information om hvad der må kommes i bioaffald – husk at alt affald skal i en biologisk nedbrydelig pose inden det smides i beholderen i gården. Du må ikke smide uindpakket affald i beholderen eller benytte traditionelle affaldsposer. Læs den udførlige FAQ på Københavns Kommunes side.

Første altan er sat op – og værd at huske

Så er den første altan sat op – fantastisk!

Tidsplanen ser ud til at holde stadig. Når det bliver din tur, så husk at gøre klar i lejligheden som beskrevet tidligere.

Du kan med fordel også markere på væggen hvortil din radiator skal flyttes med en postit eller seddel.

Vi minder også om at arbejdet med at bore hul i væggen støver/sviner meget, så husk at afdække grundigt.

Har du en punkteret rude i lejligheden af samme type som de der fjernes i forbindelse med opsætning af altandøren, kan du med fordel skifte den inden, så det er et vindue med en punkteret rude der fjernes.

Husk det samlede overblik over altanprojektet finder du her: Altanprojekt.

Julius Bloms Gade spærret for gennemkørsel i morgen onsdag

I morgen onsdag den 9. august spærres Julius Bloms Gade for gennemkørsel mellem 9 og ca kl. 14, da en del materiale til altanbyggeriet bliver leveret. Materialet skal hejses over vores ejendom og ind i gården med en mega-kran.

Er du i nærheden af Bjerringhus eller måske ligefrem hjemme når leveringen sker, kan det godt betale sig at kigge op eller ud af vinduet. Der skulle være god garanti for underholdning, hvis du også imponeres over den slags 🙂

Cykelparkering langs muren i byggeperioden

Tak for hjælpen til alle der dukkede op i dag og var med til at rydde op og forberede gården til at modtage materialer ifm altanprojektet som starter op på mandag.

Husk at der i byggeperioden ikke skal parkeres cykler mm langs muren, så vi undgår hindringer for det arbejdene folk.

Halvdelen af havemøblerne er sat ned i kælderen, og de to øvrige sæt skal så vidt muligt holdes på græsset over mod naboejendommen. Så satser vi på at solen skinner lidt på os, så det indbyder til at benytte dem.

Husk at du finder al samlet information om altanprojektet her.