Renovering af Stefansgade

Københavns Kommune har den 14. maj udsendt information til beboere via e-boks om en forestående renovering af Stefansgade. Arbejdet påbegyndes i slutningen af maj måned og forventes at vare frem til udgangen af 2020. Den komplette tekst kan ses nedenfor.

Renovering af Stefansgade

Kære beboere og erhvervsdrivende på Stefansgade

I slutningen af maj måned går Teknik-og Miljøforvaltningen i gang med at renovere Stefansgade.Vi forventer, at arbejdet vil vare frem til afslutningen af 2020.Det er en helhedsgenopretning, der betyder, at vi både renoverer kantsten, fortove og afvandingsforhold og lægger ny asfalt på gaden. Vi kommer således til at udskifte belægningerne på tværs af hele gaden, fra facade til facade.

Nabo til anlægsarbejdet

Under asfalten på Stefansgade ligger der brosten, som vi har brug for at fjerne, inden vi lægger ny asfalt. Vi kommer derfor til at bruge store maskiner og tungt grej, når vi går i gang. Det betyder også, at arbejdet i perioder vil støje og støve. Alt arbejdet udføres så vidt muligt i dagtimerne fra kl. 7.00 –17.00. Vi beklager de eventuelle gener det kan give.

Midlertidig påvirkning af trafikken

Vi renoverer gaden i mindre etaper, da det forkorter anlægsperioden og sikrer, at cyklister, bilister og gående kan færdes normalt i hele perioden.I perioder bliver vi dog nød til at begrænse arealet, der hvor vi skal arbejde. Det betyder bl.a., at vi kommer til at sløjfe parkeringspladser midlertidigt og gør vejen ensrettet, der hvor vi arbejder. Der kan ligeledes være perioder, hvor vareleveringen bliver besværet af afspærringer, men vi vil altid sikre, at både levering og adgang til butikker og boliger kan ske på en ordentlig måde.Lad os alle være ekstra opmærksomme og vise hensyn, der hvor pladsen i en periode bliver lidt knap.

OBS Hvis der er planer om at udføre større eller mindre renoveringsopgaver på jeres ejendom, vil det være praktisk, hvis ejer kontakter os, så arbejdet kan koordineres med vores arbejde.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen
Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen

Anlaegsudfoerelse@kk.dk