Fælles arbejdsdag forår 2023

Sædvanen tro afholder vi igen en fælles arbejdsdag her i foråret hvor vi alle i fællesskab gør vores gård og forening klar til sommeren. I år mødes vi lørdag den 13. maj 2023 fra kl. 11 – 15 (eller før hvis rigtig mange deltager). Foreningens kalender er opdateret og hvis du benytter dig af facebook kan du tilmelde dig begivenheden her.

Agenda for dagen er:

  • Havemøbler skal op fra kælder, samles, rengøres og olieres
  • Askebægre (2 stk) ved cykelhalvtag skal tømmes
  • Oprydning blandt cykler
  • Gården skal fejes, buske skal klippes
  • Skift af pærer der mangler lys i
  • Tjek og efterspænding af hoveddøre (for- og bagtrapper), samt smøring af låse så vi sikrer de lukker korrekt
  • Oprydning på fælles værksted
  • Indkøb og plante nye planter ved hoveddørene til gadesiden
  • Evt. nye planter til blomsterkasser i affaldsområdet
  • Og måske indkøbe og plante lidt blomster i krukkerne til gården

Listen opdateres løbende i takt med vi kommer i tanker om flere ting der skal løses – har du noget du vil have på listen?

Vi glæder os til at se dig!

Stefansgade som grøn trafikvej

Grøn Trafikvej StefansgadeI uge 12 anlægger Københavns Kommune på Stefansgade en såkaldt ’grøn trafikvej’ på den korte strækning mellem Hørsholmsgade og Krogerupgade, altså dér hvor den grønne sti krydser Stefansgade. Formålet er at begrænse den gennemkørende biltrafik på gaden og skabe bedre forhold for cyklister og gående.

En grøn trafikvej består af en sluse på gaden, hvor el- og brintbiler, busser i rute, cykler og gående kan passere uhindret. På Stefansgade lukker den grønne trafikvej dermed for gennemkørsel for benzin- og dieselbiler, også plugin-hybrid-biler, mens det forsat vil være tilladt for el- og brintbiler at køre på strækningen. Benzin- og dieselbiler vil forsat kunne køre til alle adresser i området, men ikke igennem strækningen med den grønne trafikvej.

Stefansgade er udvalgt til forsøget som grøn trafikvej, da gaden ligger i et område, som i forvejen har mange ensretninger. Samtidig ligger Stefansgade parallelt med Jagtvej, og gaden kan i dag fungere som genvej for bilister, der ønsker at komme hurtigere gennem Nørrebro, når der er trængsel. Grøn trafikvej er et forsøg, der løber indtil udgangen af 2024.

Selve arbejdet med opsætning af skilte forventes at ske den 17. marts. Du kan læse hele informationsbrevet fra Københavns Kommune her (pdf format)

Udskiftning af punkterede ruder påbegyndes 6. marts 2023

Snoer punkterede ruderSnoer påbegynder udskiftningen af de anmeldte punkterede ruder fra mandag den 6. marts og ugen ud. Det forventes at opgaven er afsluttet ved udgangen af ugen.

Der er i alt 49 ruder der skal skiftes i 12 lejligheder og alle berørte andelshavere har modtaget en email med udskiftningsplan.

I forbindelse med udskiftning af ruderne foretrækker Snoer nøgler til lejligheder ligesom ved opmåling og sidste gang vi udførte. Derfor er andelshavere til de berørte lejligheder opfordret til at lægge en nøgle til Snoers brug (mærket med adresse) i postkassen i gården senest søndag den 5. marts kl. 18 eller koordinere direkte med Snoer, hvis en nøgleoverdragelse ikke er mulig.