Aflevering af juletræ

Selv om julen varer lige til påske er det alligevel ved at være tid til at tage pynten af det og stille det i gården, hvis du ønsker at det bliver fjernet og genanvendt til kompost.

Vi har bestilt afhentning af juletræer og sidste frist for at stille det i gården ved siden af porten (uden at det hindrer passage) er onsdag den 17. januar. Husk at dit træ ikke må være højere end 120 cm og al pynt og fod skal være fjernet.

I samme ombæring kan vi glæde med at glascontaineren er tilbage på sin plads på hjørnet af Stefansgade og Nordbanegade, så du kan igen aflevere glas til genbrug der – og ikke i vores gård.

Øvrigt affald kan du sorteres i bioaffald, dagrenovation og øvrig genbrug. Vi er så heldige at vi har specifikke containere til bioaffald, plast, elektronik, metal, papir, pap og batterier i gården. Vi opfordrer til dig at gøre dig bekendt med reglerne for sortering af affald. Du finder dem elektronisk her.

Som skrevet tidligere er vi i gang med at finde en løsning med hvad vi fremover kan gøre mht storskrald efter storskraldsrummet er nedlagt fra årsskiftet.

Storskrald

Fra årsskiftet  kan storskraldsrummet i gården ikke længere benyttes.
Har man affald der IKKE kan være i containerne skal man indtil videre selv køre det på genbrugspladsen i Hillerødgade.

Vi vender tilbage når der er nye oplysninger vedr. behandling af storskrald.