Farvevalg på trapper

I forbindelse med den forestående trapperenovering har arbejdsgruppen gjort et stort stykke arbejde med at finde forslag til hvordan hovedtrapperne skal istandsættes. Vi har i fællesskab fundet frem til to forslag, som er sendt til afstemning blandt alle andelshavere, med svarfrist søndag den 17. februar kl. 23:59.

Vi har i alt modtaget 28 stemmer, heraf var en enkelt afgivet dobbelt. Resultatet er som følger

Forslag 2 – 13 stemmer for
Forslag 4 – 14 stemmer for
Ingen præference – 0 stemmer

Det vedtagne forslag er derfor forslag 4

 

 

 

 

Side om trappeistandsættelse opdateret dd