Aflevering af juletræ og andet affald

AffaldssorteringHar du stadig dit juletræ stående, er det ved at være sidste chance for at komme af med det. Bestyrelsen har bestilt afhentning af juletræer og sidste frist for at stille det i gården ved affaldscontainerne er søndag den 24. januar.

I samme ombæring kan vi glæde med at glascontaineren er tilbage på sin plads på hjørnet af Stefansgade og Nordbanegade, så du kan igen aflevere glas til genbrug der.

Øvrigt affald kan sorteres i dagrenovation og øvrig genbrug. Vi er så heldige at vi har genbrugscontainere til plast, elektronik, metal, papir og batterier i gården. Vi opfordrer til dig at gøre dig bekendt med reglerne for sortering af affald, som blev husstandsomdelt december 2015. Du finder publikationen her (pdf).

Vandmålere i hver lejlighed

VandmålerDet er lovpligtig at alle lejligheder inden udgangen af 2016 skal have installeret en måler til måling af forbrug af varmt vand.

En del lejligheder har allerede vandmåler i lejligeheden – har din? Vandmåleren vil typisk sidde dér hvor vandet kommer ind i lejligheden. Var din lejlighed tidligere flere lejligheder, kan det være du har flere vandmålere. Du må meget gerne sende en mail til bestyrelsen med dit svar hurtigst muligt, senest 12. februar. Har du mulighed for det, må du gerne vedhæfte et billede af din/e vandmåler/e, hvis du allerede har i lejligheden.

Derefter vil bestyrelsen indhente tilbud på installering af de manglende målere.