Kategoriarkiv: Information

Hit med juletræet

Selvom julen angiveligt varer lige til påske, er det måske før du gerne vil af med dit juletræ.

Vanen tro bestiller vi fælles afhentning af juletræer, så det kan blive til kompost i stedet for at ryge til forbrænding ♻️🎄♻️. Hvis du ønsker at komme af med dit juletræ ved samme lejlighed, skal vi bede dig stille dit træ ned senest onsdag den 12. januar 2022. Træerne stilles udenfor affaldsområdet, så de ikke er i vejen for at vores affaldsbeholdere fortsat kan blive tømt uden problemer.

Husk, at der hverken må være pynt eller fod på juletræet, når du afleverer det. Hvis juletræsfoden er af træ, må du gerne lade den sidde på.

Kommende arbejde på loft JBG 47 – varsel om larm

Vi har desværre fået konstateret skimmelsvamp på loftet over Julius Bloms Gade 47 pga. en vandskade, der er forårsaget af et læk i taget.

Dette skal udbedres og håndværkerne starter allerede i morgen mandag den 15. november kl. 8. Den estimerede arbejdsperiode er ca. 4 uger.

Håndværkerne advarer om larm – vi håber på forståelse for dette og vi håber på, at eventuelle gener bliver tålelige.

Ovenstående information er også udsendt til alle via mail dd.

Fælles arbejdsdag efterår 2021

Vi har fornøjelsen af at invitere alle til vores kommende fælles arbejdsdag søndag den 14. november 2021 fra kl. 11- ca. 14.

Benytter du facebook, kan du tilmelde dig eventen her.

På arbejdsdagen er planen blandt andet at:

  • Få havemøblerne skilt ad og sat væk for vinteren.
  • Generel oprydning i gård og fejning
  • Klip af buske i gård og ved hoveddøren mod gadesiden
  • Tjek af mærkning på loftrum og opsætning af skilte
  • Opsætning af lyskæder i gården
  • Skifte lyskilder de steder der mangler
  • Smøre alle låse på hoveddøre mod gård- og gadesiden
  • Oprydning på vores fælles værksted
    (Opdateres)

Vores fælles arbejdsdag giver dig også mulighed for at få en god sludder med din nabo. Husk at du altid finder en opdateret version af foreningens kalender på vores hjemmeside. Vi glæder os til at se mange til endnu en fælles arbejdsdag.

Hastighedsgrænsen for Ydre Nørrebro bliver 40 km/t

Du har, som beboer i A/B Bjerringhus, sikkert også modtaget informationen direkte via din e-boks, men her kommer den igen.

 


Hastighedsgrænsen sættes ned til 40 km/t på Ydre Nørrebro

Til beboere og erhvervsdrivende

Den 13. september 2021 går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at opsætte nye hastighedsskilte på Ydre Nørrebro. Den gældende hastighedsgrænse er i dag 50 km/t og bliver nu nedsat til 40 km/t. Anlægsarbejdet udføres frem til ultimo december 2021. Du kan se et kort over hastighedszonen og det nye hastighedsskilt på side 2.

Hvilke forandringer vil I se?
Anlægsarbejdet omhandler i hovedtræk nedtagning af de nuværende skilte og opsætning af nye hastighedsskilte med 40 km/t. På udvalgte steder i kvarteret anlægger vi hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af vejbump, hævede flader mv.

Formålet med den nye hastighedsgrænse
Formålet er at øge trafiksikkerhed og tryghed på gader og veje i kvarteret. Der er en direkte sammenhæng mellem hastighed og antallet af ulykker og ikke mindst alvoren af de skader, der følger. En lav hastighedsgrænse skaber tryghed, så flere føler sig trygge ved at færdes på cykel eller til fods i kvarteret. Projektet er politisk besluttet og et led i Københavns Kommunens Nul-vision for dræbte og alvorligt tilskadekomne i Københavns trafik i 2025.

Nabo til anlægsarbejdet
Anlægsarbejdet udføres fra september til ultimo december 2021 på hverdage mellem kl. 7:00 – 19:00. Der vil være perioder med trafik- og støjgener, og mindre plads at færdes på. Forvaltningen bestræber sig på at minimere generne mest muligt. Har I spørgsmål til ovenstående eller anlægsarbejdet generelt, er I velkomne til at kontakte projektets byggeleder på mail Anlaeg-cykelogvej@kk.dk

Med venlig hilsen
Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltning

Hjælp os med at vande det nye rullegræs

Vi får lige strakt lagt nyt rullegræs i gården. I den forbindelse skal det nye græs plejes ekstra meget og med mindre det regner, skal det vandes hver morgen og aften i en periode – hvis det er meget varmt også gerne i løbet af dagen. Vi har brug for din hjælp med vandingen af græsset.

Vanding af græsplæne - oversigt

Udfyld dette dokument og skriv på hvornår du kan være ansvarlig for at vande græsplænen. Sammen kan vi være med til at sikre at vores gård ser flot ud. Tak.

Nyt græs juli 2021Opdatering: Så er græsset blevet lagt i dag den 12. juli 2021 og vi er blevet klogere på vedligehold af det. Vi ved nu at det skal vandes morgen og aften. Samt midt på dagen hvis det er rigtig varmt. Ovenstående tekst er tilrettet.

Endnu en opdatering: Vi har nu fået sprinkler, så det er endnu nemmere at vande græsplænen. Tænd for vandet og lad det køre en times tid. Se evt video på vores facebook side

Skiltning af loftrum

Skilte loftrumHar du noteret lejlighedsnummer på dit/dine loftrum? Hvis ikke, er det nu du skal sørge for at sætte en seddel på det.

Foreningen har indkøbt skilte til loftrum, men inden de kan sættes op er det vigtigt at alle loftrum er mærket. Vi beder dig om at bruge sommeren på at tjekke op på det så alle loftrum er mærket senest søndag den 8. august 2021. Tak for hjælpen.

Opdatering 17. august 2021: Vi mangler stadig at flere loftrum bliver mærket med navn og adresse – det skyldes sikkert at nogle af os stadig holder sommerferie. Derfor udskyder vi fristen til søndag den 5. september 🙂

Opdatering 21. oktober 2021: Tiden løber fra os. Derfor har vi besluttet at udskyde fristen endnu engang så vi kan mærke loftrummene ifm vores fælles arbejdsdag den 14. november 2021

Sommeren er her – skru op for varmen

Sku OP for termostaten hen over sommerenVi vil gerne bede alle andelshavere om at skrue op for deres termostater på alle radiatorer (også gulvvarmen), så de står helt åbne sommeren igennem.

Årsagen til dette er at stiften der sidder i termostaterne har det med at sætte sig fast, når termostaten er lukket i en længere periode.  At åbne helt op for termostaten bør afhjælpe problemerne, og sikre at varmen kommer rund i alle rør, så snart det er fyringssæson igen, med mindre behov for udluftning til følge.

Nyt græs og fjernelse af lille bassin

Som besluttet på vores generalforsamling, får vi fjernet det lille græs-bassin tættest på Stefansgade 31, som bliver til flisebelægning i stedet. I samme ombæring får vi lagt nyt rullegræs på det store græsområde.

Arbejdet begynder onsdag den 7. juli 2021 og forventes at tage 4 hverdage. I den forbindelse bliver havemøblerne fjernet fra græsplænen.

Vigtigt: rullegræsset skal behandles meget nænsomt i mindst et par uger efter det er lagt. Det skal vandes hver morgen og aften (med mindre det regner) og helst ikke betrædes. Derfor henstiller vi til at brug af gården sker udenfor græsområderne frem til udgangen af juli måned.

Nyt græs juli 2021Opdatering: Så er græsset blevet lagt i dag den 12. juli 2021 og vi er blevet klogere på vedligehold af det. Vi ved nu at det skal vandes morgen og aften. Samt midt på dagen hvis det er rigtig varmt. Ovenstående tekst er tilrettet.

Information om opsætning af kamera

Som informeret på vores generalforsamling, har foreningen indgået en aftale med politiet om opsætning af overvågningskamera på facaden i Stefansgade mod parken. Dette er uden udgift for foreningen og vi bidrager samtidig til bekæmpelse af den ulovlige handel af stoffer i parken

Hvorfor ønsker Københavns Politi at opsætte kameraer i Nørrebroparken? Vi har modtaget følgende information fra Politiet.

Københavns Politi har med din Betjent og andre politimæssige indsatser særligt fokus på udvalgte områder af byen. Indsatserne skal være med til at sikre, at alle kan færdes trygt i byen uanset tidspunkt på døgnet.

Nørrebroparken har gennem årene udviklet sig til et område, hvor mange mennesker færdes både i dagtimerne og i aften- og nattetimerne. Desværre kan Københavns Politi konstatere, at antallet af anmeldelser om bl.a. varierede kriminalitetsforhold omkring Nørrebroparken – trods politiets forebyggende indsats i området – stadig forekommer i for stort omfang.

Kameraovervågningen kan understøtte den synlige og tryghedsskabende indsats og hjælpe med opklaring af den begåede kriminalitet og – på længere sigt – få en forebyggende effekt.

Overvågningen vil være aktiv i døgndrift, men alene i form af videooptagelser, der efterfølgende – til brug for en efterforskning – kan gennemses. Det er alene Københavns Politi, der har adgang til optagelserne. Der vil blive opsat tydelig skiltning, hvoraf det
fremgår, at man bevæger sig ind i et overvåget område.

Kameraerne forventes at blive opsat i uge 26, 2021.

Opdatering modtaget fra Politiet den 5. oktober 2021:

Vi er løbet ind nogle problemer med opsætningerne i området, så de bliver forsinket.

Tidshorisonten er lige nu ukendt, men jeg opdaterer jer på udviklingen.

Opdatering den 17. november 2021: Så er kameraerne blevet sat op på gavlen mod Stefansgade. Vi skriver uge 46, så lidt senere end først forventet.