Rotter

Vi har desværre observeret en rotte i gården. Rotten er meldt til Københavns Kommune som allerede har været i vores gård og har lagt fælder og gift ud. Umiddelbart er der ikke tegn på at rotter har fast ophold i gården eller indenfor i ejendommen, og rottefængeren er af den overbevisning at den kommer udefra.

Når du opholder dig i gården, hold ekstra øje med at dine børn ikke leger med de opstillede rottefælder/gift.

Container til storskrald

Siden vi ikke længere har et storskraldsrum har vi lejet en 22 m3 stor container til storskrald i forbindelse med arbejdsdagen. Containeren vil blive opsat i løbet af fredagen og vil blive afhentet igen tirsdag d. 24 april.

Vi opfordrer alle, der ligger inde med ting til storskrald til at benytte sig af containeren i løbet af weekenden til at komme af med det. Til arbejdsdagen vil vi også gerne have ryddet trapperepos for eventuelle opmagasinerede ting. Skulle man have ting ude på trapperne skal disse derfor sættes ind på ens private loftsrum inden arbejdsdagen.

Husk at ikke alt kan komme i storskraldscontaineren. Se venligst nedenstående link omkring storskrald fra Københavns Kommune. Samtidig skal vi opfordre til, at man ikke fylder containeren til over kanten, da den så ikke vil blive afhentet.

https://www.kk.dk/indhold/sortering-af-storskrald-i-lejlighed