Gården

Porten:

Vi har en automatisk portåbner, der er aktiveret med din nøgle.

Cykler:

Bedes parkeret i cykelskuret eller under de åbne halvtag i gården.

Affald:

Almindeligt affald skal sorteres og anbringes i ejendommens affaldscontainere til henholdsvis bioaffald, plast, papir, pap, metal, elektronik, batterier og farligt affald (koden til skabet er 4444). Øvrig affald der ikke kan sorteres i ovenstående kategorier anbringes i containerne til dagrenovation.

Ekstra poser til bioaffald forefindes i kælderen ved værkstedet.

Vinflasker og andet glasmateriale må ikke smides i de grønne containere. På hjørnet af Stefansgade/Nordbanegade eller ved Julius Blomsgade mod Kvickly er der containere til flasker og glas.

Blade, aviser og andet papir skal i de dertil indrettede containere.

Storskrald:

Alle andelshavere skal selv sørge for at bortskaffe storskrald.

Gården:

Gården er nyrenoveret, og hvis vi husker at passe godt på den og altid rydde op efter os, kan vi fortsat have en flot og funktionel gård.

Der er borde, bænke, stole og grill, som kan benyttes af beboerne.

Der er skruet askebægre på cykelstativerne til rygerne, så skodderne ikke havner på fliserne eller græsplænen.

Ordensreglement for Gårdlauget for Stefangade-karreen

I hjertet af Stefansgadekvarteret.