Cykeloprydning

Fælles arbejdsdag cykelmærkning 2014-04-12 12.09.59I forbindelse med vores fælles arbejdsdag, er alle cykler i gården blevet mærket på styret med hvid elektrikertape.

Fælles arbejdsdag cykelmærkning 2014-04-12 12.09.45Cykler der stadig har hvid elektrikertape på styret bliver samlet sammen

tirsdag den 13. maj 2014

med henblik på at blive fjernet af politiet. Husk derfor at fjerne tapen på din cykel inden da.

Fælles arbejdsdag den 12. april

Fælles Arbejdsdag 2013-05-04 11.32.03I henhold til vedtægterne har vi fornøjelsen af at indkalde til fælles arbejdsdag – i vedtægterne også kaldet pligtarbejde. Datoen for næste arbejdsdag i andelsboligforeningen er fundet og vi glæder os til en dag sammen med naboer lørdag den 12. april 2013 kl. 10.00 – ca. 14.00 – sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.
I løbet af dagen er der forskellige opgaver der skal løses. Bl.a. skal gården, bedene, gårdmøblerne og grill gøres sommerklare, vi har lidt oprydning på lofterne og i kælderen, og småopgaver som opsætning af røgalarmer på alle fortrapper. Vi gør opmærksom på at der i henhold til brandreglementerne ikke må stå ting på trappeafsatserne. I forbindelse med arbejdsdagen vil alle trappeopgange blive besigtiget. Derfor skal den enkelte andelshaver sørge for at disse forhold er bragt i orden inden arbejdsdagen.
I forbindelse med arbejdsdagen gennemfører vi igen en cykeloprydning i gården. Alle cykler i gården og i stativerne ved opgangene i Julius Bloms Gade bliver mærket med (rød – var udsolgt) hvid elektrikertape på arbejdsdagen. De cykler der fortsat har det hvide tape på sig tirsdag den 13. maj bliver samlet sammen med henblik på at blive fjernet af politiet.
Vi slutter vores arbejdsdag sædvanen tro med velfortjent mad, drikke og hygge i godt selskab.