Altanprojekt

Her kan du se alle opdateringer og status ifm det afsluttede altanprojekt.

Altanudvalget består af René Boesen, Vickie Mortensen og bestyrelsen.

Her er den forventede tidsplan for altanprojektet. ( rev C juni 2017). Tidsplan er rykket: forventet opstart i uge 32 2017 og aflevering i uge 43 2017. Altanprojektet er afsluttet.

Break

5-års eftersyn af altanprojektse nedenstående info som pdf

Mandag den 21.11.2022, kl. 10.00 afholder Altan.dk og undertegnede 5 års eftersyn af altanprojektet.

Har du fejl/mangel påtaler til din altan/altandør bedes du venligst sende en e-mail til undertegnede, senest Torsdag den 17.11.2022. Din e-mail er registreret når jeg skriftligt kvittere for det.

Fejl og mangler ved 5 års eftersyn vil omhandle forhold som med rimelighed ikke kunne konstateres ved aflevering eller 1 års eftersyn. Synlige/kosmetiske forhold (såsom ridser) eller forhold som skyldes manglende vedligeholdelse er ikke del af eftersynet.

Frederiksberg den 08.11.2022
Med venlig hilsen

KH Consult / Rådgivende arkitektfirma

Kaveh Homayoun
Bygningskonstruktør

Break

Ekstra systemnøgle produceret ifm altanprojektet så VVS og altan.dk kunne få adgang til lejligheder, udleveres mod kvittering. Se detaljer.

Break

Notat fra KH Consult omkring eventuel fejlmelding mm. i forbindelse med de nye altaner er udsendt den 25. oktober 2017 på mail til alle med altan. Se notatet

Break

Opsætningen af altaner mod gårdsiden er lidt forud i forhold til tidsplan for opsætning af altaner. Platformen rykkes til den sidste ranke, dvs. Julius Bloms Gade 43 på tirsdag den 19. 9.

Det betyder at den tidligere varsling af at adgang til gården via porten ikke er mulig, træder i kraft allerede fra tirsdag den 19. september. (opdateret 13. september)

Break

Der er en mindre forsinkelse ift tidsplan for opsætning af altaner for altaner mod gadesiden.

Her i overskrifter:

Stefansgade 31 tv Periode 7/9 til 28/9
Julius Bloms gade 49 th Periode 29/9 til 12/10
Julius Bloms gade 49 tv Periode 13/10 til 24/10

De to første dage i hver periode er beregnet til VVS arbejde (flytning af radiatorer) i hele opgangen og derefter går altan.dk i gang. Tidsplanen kan ændre sig som følge af vejr mm. og ændringer vil blive varslet hurtigst muligt på mail. (opdateret 4. september)

Break

Så er den første altan sat op – fantastisk!

Tidsplanen ser ud til at holde stadig. Når det bliver din tur, så husk at gøre klar i lejligheden som beskrevet tidligere.

Du kan med fordel også markere på væggen hvortil din radiator skal flyttes med en postit eller seddel.

Vi minder også om at arbejdet med at bore hul i væggen støver/sviner meget, så husk at afdække grundigt.

Har du en punkteret rude i lejligheden af samme type som de der fjernes i forbindelse med opsætning af altandøren, kan du med fordel skifte den inden, så det er et vindue med en punkteret rude der fjernes. (opdateret 21. august 2017)

Break

Gik du glip af synet da mega-kranen hejste materialer til altanprojekt over taget? René har heldigvis fanget lidt af begivenheden på video til os. Se indlæg med link til video her. (opdateret den 9. august)

Break

I morgen onsdag den 9. august spærres Julius Bloms Gade for gennemkørsel mellem 9 og ca kl. 14, da en del materiale til altanbyggeriet bliver leveret. Materialet skal hejses over vores ejendom og ind i gården med en mega-kran.

Er du i nærheden af Bjerringhus eller måske ligefrem hjemme når leveringen sker, kan det godt betale sig at kigge op eller ud af vinduet. Der skulle være god garanti for underholdning, hvis du også imponeres over den slags 🙂 (opdateret den 8. august)

Break

Tidsplan er opdateret og den opdaterede tidsplan finder du her (pdf).

Overordnet set forventer vi at arbejdet igangsættes som beskrevet her i overskrifter:

Stefansgade 31 th Periode 7/8 til 30/8
Stefansgade 31 tv Periode 29/8 til 21/9
Julius Bloms gade 49 th Periode 20/9 til 5/10
Julius Bloms gade 49 tv Periode 4/10 til 17/10
Julius Bloms gade 47 Periode 7/8 til 30/8
Julius Bloms gade 45 Periode 31/8 til 25/9
Julius Bloms gade 43 Periode 26/9 til 17/10

De to første dage i hver periode er beregnet til VVS arbejde (flytning af radiatorer) i hele opgangen og derefter går altan.dk i gang. Tidsplanen kan ændre sig som følge af vejr mm. og ændringer vil blive varslet hurtigst muligt på mail.  Som tidligere informeret har VVS og altan.dk nøgle til alle lejligheder, så du behøver ikke at være hjemme når arbejdet er i gang. Du kan forvente at arbejdet dagligt starter kl. 7 om morgenen.

Opkrævning for tilvalg samt VVS arbejder i forbindelse med etablering af altan i jeres lejlighed vil finde sted når altanerne er sat op. (opdateret 27. juli 2017)

Break

Altaner – hvad skal du selv gøre inden opstart?

Husk at der skal være ryddet foran vinduet og der hvor radiator skal flyttes til (gerne 2 meter) så VVS kan komme til.

Fjern gardiner, persienner, mm. som du vil beholde fra vinduet. Husk også at fjerne evt. el-ledninger, telefonledninger og andre installationer.

Arbejdet støver meget, husk derfor at dække af og fjern løse
gulvtæpper, sart elektronik mm. En uddybende orientering om altanprojektet finder du her. (opdateret 27. juli 2017)

Break

Som du kan læse i orientering om altanprojektet bliver vores gård en del af byggepladsen. I den forbindelse er der behov for skabe plads til byggemateriale mm. ved at vi alle rydder lidt op i gården.

Derfor bedes alle om at flytte cykler, barnevogne, legetøj mm væk fra muren senest lørdag den 5. august. Cykler mm. kan anbringes i cykelstativerne. Er der ikke plads i cykelstativerne, skal de stilles helt over til naboejendommen eller i stativerne ud på gaden. Der er trængsel i cykelstativerne, derfor kan cykler der ikke bruges ofte med fordel stilles i kælderen. Din systemnøgle giver dig adgang til kælderen via nedgang fra nr. 47

Lørdag den 5. august kl. 11 mødes vi for at fjerne havemøbler og krukker og fjerne planter fra de 4 fire sten-kummer mellem 43 og 47, der fjernes i forbindelse med altanprojektet. Kummerne mellem 47 og Stefansgade 31 bliver.

Cykler der endnu ikke er fjernet langs muren eller ved affaldsområdet vil også blive flyttet til cykelstativerne eller over til naboejendommen, afhængig af hvor der er plads.

Vi tager meget gerne imod din hjælp – jo flere vi er des hurtigere går det. Vi ses lørdag den 5. august kl. 11. (opdateret 27. juli 2017)

Break

Som beskrevet i tidsplanen for altanprojektet vil der i perioden fra 26. september til 17. oktober arbejdes på altanerne i JBG 43. Det betyder at der i den periode ikke er muligt at få adgang til gården via vores port, da der vil stå en lift til arbejdet til altanerne i JBG 43 og spærre porten fra gård-siden.

Al trafik ind og ud af gården i den periode skal derfor ske via porten i Husumgade. Udgang fra gården kræver ingen nøgle, men har du brug for at din cykel/barnevogn/ladcykel skal kunne komme ind i gården i denne korte periode, kan du bestille en låne-nøgle til naboejendommens port.  Har du brug for at låne en nøgle, skal du sende en mail til bestyrelsen om dette senest fredag den 15.
september.

Affaldscontainerne vil blive placeret inde i porten i den korte periode og adgang til disse skal ske fra Julius Bloms Gade. (opdateret 27. juli 2017)

Break

I forbindelse med vores altanprojekt vil René og VVS komme rundt i alle lejligheder der skal have etableret dør i forbindelse med altan fredag den 23. juni i tidsrummet kl. 9.00 – 12.00.

Formålet med besøget er at få afdækket hvor radiatoren skal flyttes hen, hvilken type radiator der skal bruges. Standard i altanprojektet er at den nuværende radiator flyttes til nærmeste væg, så samme rørføring kan bruges.

Du skal tage stilling til:
Ønsker du en anden løsning end udgangspunktet, fx. flytte din radiator til nyt sted i lejligheden, med evt. rørføring under gulv eller ønsker du en ny radiator (hvilken type, lodret eller vandret model, større/mindre, osv.). Normalt kan radiatorer ikke flyttes længere end 1 – 1,5 meter fra stigestrengen af hensyn til flow i anlægget.
På hjemmesiden finder du materialer med mål og billeder af forskellige radiatorer. – Radiatorkatalog

Det er meget vigtigt at vi har adgang til lejligheden, enten ved at du er hjemme eller ved at du afleverer en nøgle til bestyrelsen i postkassen i porten senest onsdag 21. juni. Lægger du en nøgle i postkassen, husk tydelig angivelse af lejlighed. Postkassen tømmes dagligt.

Beskriv dine ønsker bedst muligt, dvs. mål, placering, rørføring. mm. I tilfælde at du ikke er hjemme husk at skrive dit telefonnummer så vi kan kontakte dig på dagen og afklare evt. tvivlsspørgsmål.

Alle ønsker ud over standard at nuværende radiator flyttes til nærmeste væg, medfører egen ekstrabetaling, og dine ønsker er grundlaget for det tilbud som VVS’ere laver til dig.

Efter gennemgangen vil dine valg på radiator og døre mm. blive bekræftet på mail, og du modtager et tilbud på evt. ekstraomkostninger baseret ud fra dine valg. Disse
valg skal du acceptere og kan efterfølgende ikke ændres. (opdateret 13. juni 2017)

Break

Projektet med altaner løber over 14 uger og vi rammer også en sommerferieperiode. For ikke at forsinke projekt yderligere, er det vigtigt at altan.dk har adgang til alle lejligheder i byggeperioden.

Bestyrelsen foreslår derfor at vi bestiller en ekstra nøgle til alle involverede lejligheder, som kan benyttes i det tilfælde man
ikke er hjemme når altan.dk skal arbejde i lejligheden. Altan.dk varsler besøg 2-3 dage inden.

Udgiften for de ekstra nøgler afholdes af foreningen, og alle nøgler udleveres mod kvittering til andelshaverne når altanprojektet er afsluttet. Under byggeperioden vil nøglerne være i
altan.dk’s varetægt.

Vi har brug for din accept af dette – send os venligst en mail eller besked i postkassen hurtigst muligt og senest den 21. juni 2017.

Altan.dk har beskrevet hele byggeprojektet i denne informationsfolder – Guide til en god altansag. Deri kan du læse alt fra etablering af byggeplads til døre. Vi anbefaler varmt alle at læse den. (opdateret 13. juni 2017)

Break

Det er med stor glæde at vi endelig har modtaget den sidste byggetilladelse fra kommunen.

Vi har allerede haft møde med vores byggesagkyndige og aftalt det videre forløb. Vi har modtaget en opdateret tidsplan.  Projektet starter i uge 27 og  der vil være endelig aflevering omkring uge 41.

Bestilling  af altandøre og produktion af altanerne er igangsat. Som noget ekstra bliver altandørene leveret med grebsbremse/børnesikring samt ventilationsspalte uden beregning.

VVS arbejderne forventer vi at igangsætte hurtigst muligt, og vi vil snarest komme rundt i alle lejligheder for at samle op på flytning af radiatorer m.m. Mere information følger når vi har den.

Juhuu vi er i gang. (Tidsplan opdateret 9. maj 2017)

Break
Der er stadig intet nyt fra Københavns Kommune vedr. konstruktionstilladelser. Vi har rykket altan.dk for nyt. De nye ansøgninger skal forbi en statiker der skal lave statikererklæring. Altan.dk forventer at sende den revidere ansøgning til Københavns Kommune omkring uge 49. Det betyder at tidsplanen rykkes med forventet opstart i april 2017 og aflevering i august 2017. (Tidsplan opdateret 8. november 2016)
Break
Kærer andelshavere

Det er efterhånden lang tid siden vi har haft nyheder vedr. vores altanprojekt og vi føler nu trang til at opdatere jer alle vedr. projektets status.

Det er en rum tid siden vi startede på dette projekt og vi har været gennem en del udfordringer frem til i dag. Det er med stor glæde at vi kan oplyse at Altan.dk omsider har fået fremsendt det reviderede forslag til kommunen med henblik på at få den endelige konstruktionstilladelse.

Altan.dk har oplyst at ansøgningen er fremsendt d. 20. februar til kommunen og at man forventer der vil gå 6 til 8 uger inden sagen er behandlet.

Dette vil sige at vi kan forvente at modtage tilladelsen ultimo april 2017.

Vi glæder os sikker alle til at dette projekt kommer i gang så vi kan nyde de altaner som vi allerede betaler til i dag.

Vi har stor forståelse for, at der er nogle der syntes det er urimeligt at vi skal betale for noget vi ikke har modtaget endnu. Men sagen er, at vores finansiering har været hjemtaget på et tidspunkt hvor vi forventede at betalingerne til projektet skulle starte. Dette er også sket, men ikke i samme omfang som forventet. Der er allerede betalt ydelser til vores byggesagkyndige, og Altan.dk har også fået betaling i henhold til den indgåede aftale. Så der var behov for pengene.

Finansieringen er hjemtaget på et tidspunkt hvor renten var meget lav og dette kommer os alle til gode nu. Da betaling på lånet starter fra den dag lånet er udbetalt, er det nødvendigt at vi alle bidrager med den aftalte stigning i boligafgiften. Gjorde vi ikke dette ville økonomien i projektet hurtigt blive ødelagt, og de manglende penge skulle efterfølgende opkræves ved aflevering af altanerne.

At vi ikke har kunnet benytte vores altaner frem til i dag må vi prøve at se bort fra og vi må alle glæde os over at vi snart kommer til at sidde på vores altaner og nyde det gode vejr.

Som konsekvens af den store forsinkelse bliver det desværre nødvendigt med en ny gennemgang af alle lejligheder, hvor vores nye VVS mand ska forholde sig til de arbejder der er nødvendige. Vi vender snarest tilbage med en tidsplan for denne gennemgang og i kan allerede nu begynde at forberede jer på dette.

Den gennemgang der blev foretaget at Altan.dk, bliver ikke lavet om og bestyrelsen vil i forbindelse med gennemgangen af VVS, medtage de beslutninger der blev foretaget i forbindelse tilvalg, døre, vinduer m.m. så vi sikrer fælles forståelse for det der er bestilt.

Mvh Bestyrelsen – opdateret 28. marts

Break

Vi har modtaget følgende informationskrivelse fra altan.dk (pdf) vedr. vores altanprojekt og byggetilladelsen under behandling hos Københavns Kommune.

Forhåbentlig går vi for alvorligt igang om ca 14 dage når konstruktionstilladelsen foreligger på altanerne op til 3 sal.
Break

Som tidligere varslet er vi nu klar med en stigning i boligafgiften i forbindelse med altanprojektet. Stigningen opkræves første gang med huslejen den 1. oktober med tilbagevirkende kraft fra 1. august, dvs. første opkrævning dækker 3 måneder.

Beløbet bliver opkrævet som et tillæg til boligafgiften med teksten “ALTAN” og her finder du en oversigt over stigning i boligafgift per lejlighed (pdf).

Break

Tak for alles deltagelse i forbindelse med opmåling til altaner den 27. juni.

Efter modtagelse af byggetilladelse fra Københavns Kommune, skal der fremsendes en konstruktions-tilladelse til Teknisk Forvaltning. Denne tilladelse er fremsendt den 8. juni og de havde en forventet ekspeditionstid på ca. 6 uger.

Grundet generel usikkerhed om fastgørelse af altaner på 4. sal, er sagsbehandlingen stoppet hos kommunen og man afventer en afgørelse fra Teknologisk Institut. Det vides ikke hvornår tilbagemeldingen fra Teknologisk Institut kommer og vi ved derfor ikke noget om hvornår vores altanprojekt videreføres. Der er ingen tvivl om at vores altaner bliver til noget og denne forsinkelse er alene en sikring af at 4. sals altaner bliver korrekt monteret på ejendommene. Det må forventes at tidsplanen rykkes yderligere, og vi opdaterer den når vi kender nøjagtig omfang.

Da foreningen efter modtagelse af byggetilladelse har rente-sikret og fået udbetalt finansieringen er vi allerede på nuværende tidspunkt nødsaget til at opkræve den varslede stigning på boligafgiften. Stigningen vil være gældende fra 1. juli og vil blive opkrævet hurtigst muligt. Vil vil her på hjemmesiden snarest oplyse stigningen i boligafgiften for de enkelte lejligheder.  Opdateret 16. august.

Break

Udsendt mail vedr opmåling altandøre – adgang til din lejlighed mandag den 27. juni. Se mailen som pdf Bilag: Dørvalg 2 fag, Dørvalg 3 fag, radiatorkatalog

Break

God nyhed: Vi har nu modtaget en byggetilladelse på altanprojektet fra Københavns Kommune og vi går hurtigst muligt i gang med projektet.  Ovenstående tidsplan revideres snarest.

Break

Mange har sikkert spekuleret på, hvordan det går med vores altanprojekt. Status er, at vi løbende har været i dialog med kommunen om dele af projektet hen over efteråret. Langt de fleste altaner er godkendt som ansøgt, men der er enkelte altaner mod gaden, hvor vi har måttet forhandle om detaljerne. Forhandlingerne er nu på vej ind i sidste fase, og vi forventer at kunne indsende en tilpasset ansøgning i løbet af januar eller senest februar 2016.

Break

I juni måned har bestyrelsen underskrevet aftale med Altan.dk om levering af altaner. Næste skridt er at Altan.dk’s projekteringsafdeling udarbejder tegninger og foretaget statiske beregninger (dvs. de beregninger der skal sikre, at altankonstruktionen kan holde). Disse sendes derefter sammen med ansøgning om hovedbyggetilladelse til Københavns Kommunen.

Break

På generalforsamlingen 23. april 2014 blev det besluttet at igangsætte altanprojektet. Se referatet fra generalforsamlingen (pdf-fil).

Break

Information om altanprojektet udsendt 28. november 2013

I hjertet af Stefansgadekvarteret.