Opdatering på altanprojektet

InformationTak for alles deltagelse i forbindelse med opmåling til altaner den 27. juni.

Efter modtagelse af byggetilladelse fra Københavns Kommune, skal der fremsendes en konstruktions-tilladelse til Teknisk Forvaltning. Denne tilladelse er fremsendt den 8. juni og de havde en forventet ekspeditionstid på ca. 6 uger.

Grundet generel usikkerhed om fastgørelse af altaner på 4. sal, er sagsbehandlingen stoppet hos kommunen og man afventer en afgørelse fra Teknologisk Institut. Det vides ikke hvornår tilbagemeldingen fra Teknologisk Institut kommer og vi ved derfor ikke noget om hvornår vores altanprojekt videreføres. Der er ingen tvivl om at vores altaner bliver til noget og denne forsinkelse er alene en sikring af at 4. sals altaner bliver korrekt monteret på ejendommene. Det må forventes at tidsplanen rykkes yderligere, og vi opdaterer den når vi kender nøjagtig omfang.

Da foreningen efter modtagelse af byggetilladelse har rente-sikret og fået udbetalt finansieringen er vi allerede på nuværende tidspunkt nødsaget til at opkræve den varslede stigning på boligafgiften. Stigningen vil være gældende fra 1. juli og vil blive opkrævet hurtigst muligt. Vil vil her på hjemmesiden snarest oplyse stigningen i boligafgiften for de enkelte lejligheder.

Siden med altanprojektet er opdateret med ovenstående 16. august.