Automatisk portåbner er nu klar til brug

Jeg har netop talt med elektrikkeren, der lige har afsluttet opgaven. For at åbne porten skal du derfor fremover benytte din nøgle i låsen i murværket. Den øverste lås er til renovationsfolkene, og den nederste er til os.

Efter du drejer nøglen vil porten blive lukket lidt mere til for at frigive låsen, og indenfor et par sekunder vil porten åbne sig. Det samme sker når du åbner porten indvendig ved at trykke på udtrykket i højre side.

Porten lukker automatisk igen efter 15 sekunder (3 minutter for R98s nøgle), hvis der ikke står noget eller nogen foran følerne. Har du brug for at holde porten åben i længere tid for at bære ting forbi, kan du derfor sætte noget foran føleren. Krogen og klodsen er fjernet, da portåbnerens mekanisme ikke kan holde til at blive holdt åben på den måde.

Skulle vi komme ud for strømsvigt, kan porten åbnes via de gamle låse i porten. Der vil skulle bruges lidt kræfter.