Vandmålere i hver lejlighed

VandmålerDet er lovpligtig at alle lejligheder inden udgangen af 2016 skal have installeret en måler til måling af forbrug af varmt vand.

En del lejligheder har allerede vandmåler i lejligeheden – har din? Vandmåleren vil typisk sidde dér hvor vandet kommer ind i lejligheden. Var din lejlighed tidligere flere lejligheder, kan det være du har flere vandmålere. Du må meget gerne sende en mail til bestyrelsen med dit svar hurtigst muligt, senest 12. februar. Har du mulighed for det, må du gerne vedhæfte et billede af din/e vandmåler/e, hvis du allerede har i lejligheden.

Derefter vil bestyrelsen indhente tilbud på installering af de manglende målere.