Varsling for lukning af det varme vand

lukketforvandet

I forbindelse med service på varmeveksler, vil der være lukket for vandet på onsdag den 11. maj kl. 14.00 – 16.45. Vi er opmærksomme på at det ikke er så længe siden der var service på varmvandsbeholderen og fremadrettet vil disse to services blive udført på samme tid.