Udskiftning af opgangsdøre i gården

dørDet har været på tale længe og efter et par af dørene ikke kan lukkes ordentligt mere, har vi valgt at igangsætte udskiftningen af opgangsdørene mod gården nu.

Vi forventer at de nye døre er på plads inden kulden sætter ind.