Opdatering altaner – vi er i gang!

Det er med stor glæde at vi endelig har modtaget den sidste byggetilladelse fra kommunen.

Vi har allerede haft møde med vores byggesagkyndige og aftalt det videre forløb. Vi har modtaget en opdateret tidsplan.  Projektet starter i uge 27 og  der vil være endelig aflevering omkring uge 41.

Bestilling  af altandøre og produktion af altanerne er igangsat. Som noget ekstra bliver altandørene leveret med grebsbremse/børnesikring samt ventilationsspalte uden beregning.

VVS arbejderne forventer vi at igangsætte hurtigst muligt, og vi vil snarest komme rundt i alle lejligheder for at samle op på flytning af radiatorer m.m. Mere information følger når vi har den.

Juhuu vi er i gang.

Se hele altanprojektet her