Sortering af bioaffald

Københavns Kommune ruller i disse måneder affaldsbeholdere og køkkenkurve til bioaffald ud til hovedparten af København. Når bioaffaldet sorteres, kan det sendes til et biogasanlæg, hvor det omdannes til biogas og gødning.

Vi har modtaget to affaldsbeholderen i gården allerede og hver lejlighed modtager også en køkkenkurv og en rulle biologisk nedbrydelige poser ud i løbet af uge 35.  Planen er at beholderne tømmes ugentligt.

Københavns Kommune har lavet en udførlig FAQ med bl.a. information om hvad der må kommes i bioaffald – husk at alt affald skal i en biologisk nedbrydelig pose inden det smides i beholderen i gården. Du må ikke smide uindpakket affald i beholderen eller benytte traditionelle affaldsposer. Læs den udførlige FAQ på Københavns Kommunes side.