Lukket for vandet 25. april

I forbindelse med service på varmtvandsbeholdere og brugsvandsvekslerere skal vi gøre opmærksom på, at der er lukket for det varme vand mens servicebesøget foregår.