Rotter

Vi har desværre observeret en rotte i gården. Rotten er meldt til Københavns Kommune som allerede har været i vores gård og har lagt fælder og gift ud. Umiddelbart er der ikke tegn på at rotter har fast ophold i gården eller indenfor i ejendommen, og rottefængeren er af den overbevisning at den kommer udefra.

Når du opholder dig i gården, hold ekstra øje med at dine børn ikke leger med de opstillede rottefælder/gift.