Elektrisk port

Kontakten/Afbryderen i gangen mod gården der åbner for vores elektriske port har desværre en løs forbindelse. Det resulterer i at afbryderen ofte sidder fast i “tænd” funktionen med det resultat at vores port ind til gården står åbent.

Vi bestiller naturligvis service til kontakten, men vil i mellemtiden bede alle om at sikre sig at porten lukker efter sig. Du sikrer dig at porten lukker ved at trykke “sluk” på kontakten (se tegning). Tak