Hastighedsgrænsen for Ydre Nørrebro bliver 40 km/t

Du har, som beboer i A/B Bjerringhus, sikkert også modtaget informationen direkte via din e-boks, men her kommer den igen.

 


Hastighedsgrænsen sættes ned til 40 km/t på Ydre Nørrebro

Til beboere og erhvervsdrivende

Den 13. september 2021 går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at opsætte nye hastighedsskilte på Ydre Nørrebro. Den gældende hastighedsgrænse er i dag 50 km/t og bliver nu nedsat til 40 km/t. Anlægsarbejdet udføres frem til ultimo december 2021. Du kan se et kort over hastighedszonen og det nye hastighedsskilt på side 2.

Hvilke forandringer vil I se?
Anlægsarbejdet omhandler i hovedtræk nedtagning af de nuværende skilte og opsætning af nye hastighedsskilte med 40 km/t. På udvalgte steder i kvarteret anlægger vi hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af vejbump, hævede flader mv.

Formålet med den nye hastighedsgrænse
Formålet er at øge trafiksikkerhed og tryghed på gader og veje i kvarteret. Der er en direkte sammenhæng mellem hastighed og antallet af ulykker og ikke mindst alvoren af de skader, der følger. En lav hastighedsgrænse skaber tryghed, så flere føler sig trygge ved at færdes på cykel eller til fods i kvarteret. Projektet er politisk besluttet og et led i Københavns Kommunens Nul-vision for dræbte og alvorligt tilskadekomne i Københavns trafik i 2025.

Nabo til anlægsarbejdet
Anlægsarbejdet udføres fra september til ultimo december 2021 på hverdage mellem kl. 7:00 – 19:00. Der vil være perioder med trafik- og støjgener, og mindre plads at færdes på. Forvaltningen bestræber sig på at minimere generne mest muligt. Har I spørgsmål til ovenstående eller anlægsarbejdet generelt, er I velkomne til at kontakte projektets byggeleder på mail Anlaeg-cykelogvej@kk.dk

Med venlig hilsen
Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltning