Information om kommende serviceeftersyn

I forbindelse med service på varmtvandsbeholdere og brugsvandsvekslerere mandag den 11. september, skal vi opmærksom på, at der er lukket for det varme vand mens servicebesøget foregår.

Lukket for det varme vand pga servicebesøg 11. september 2023