Stigning af boligafgift ifm altanprojekt

InformationSom tidligere varslet er vi nu klar med en stigning i boligafgiften i forbindelse med altanprojektet. Stigningen opkræves første gang med huslejen den 1. oktober med tilbagevirkende kraft fra 1. august, dvs. første opkrævning dækker 3 måneder.

Beløbet bliver opkrævet som et tillæg til boligafgiften med teksten “ALTAN” og her finder du en oversigt over stigning i boligafgift per lejlighed (pdf).