Rotter i ejendommen

Vi kan konstatere at vi har rotter der er kommet ind i ejendommen. Dette er meldt til Københavns Kommune og en rottefænger bliver sat på sagen.

Det er endnu mere vigtigt end ellers at affald, madvarer eller dyremad mm. ikke stilles på bagtrapperne eller i kælder eller på lofterne.

Opdatering efter besøg af rottefænger 16. oktober: Rotten er brudt ind gennem afløb og vandlås i varmecentralen. Vandlåsen og gitter er fastsat igen og der er sat tre fælder op i kælderen, som bestyrelsen tilser dagligt.