Information og tidsplan for generalforsamling 2020

Nedenstående information er i dag udsendt til alle andelshavere via mail og kan downloades her i pdf-format.

I henhold til vores vedtægter skulle vores generalforsamling have været afholdt inden udgangen af april 2020. Dette har desværre ikke været muligt som følge af Covid-19.

Da det meste af året næsten er gået, har den siddende bestyrelse besluttet at vi afholder vores generalforsamling skriftligt i henhold til nedenstående tidsplan.

04/10 2020 Sidste frist for at opstille til bestyrelsen herunder formand samt suppleant.

På valg i år er:

René K. Boesen – formand —– Genopstiller
Torben Bruhn ——————— Udtrådt og genopstiller ikke
Johannes Borregaard ———– Udtrådt og genopstiller ikke

Mie Brandstrup – suppleant — Indtrådt i bestyrelsen og genopstiller til bestyrelsen.

Der er derfor brug for at yderligere at 2 andelshavere opstiller til bestyrelsen eller som suppleant. Interesserede som vil hjælpe med at drive en fantastisk forening bedes i inden d. 4/10-2020 meddele dette til ab.bjerringhus@gmail.com. indeholdende en kort motivation omkring hvorfor man opstiller til enten formand, bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Modtager bestyrelse ingen emner til disse poster fortsætter den nuværende bestyrelse frem til generalforsamlingen 2021.

06/10 2020 Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelsen udsendes til alle via mail og vil indeholde følgende.

  • Formandens beretning
  • Årsregnskab 2019 herunder ansættelse af andelskrone
  • Budget 2020
  • Fuldmagt/stemmeseddel til generalforsamlingen, herunder valgt til bestyrelsen.
  • Det opfordres til, at der IKKE stilles forslag til denne generalforsamling, idet der ikke kan være debat om disse. Eventuelle forslag bedes stillet på generalforsamlingen i 2021.

Spørgsmål til generalforsamlingens materiale kan i perioden frem til 17/10-20 stilles til ab.bjerringhus@gmail.com eller på arbejdsdagen.

Alle spørgsmål vi være besvaret senest 18/10-20.

Bestyrelsen skal modtaget minimum 8 gyldige (korrekt underskrevne) fuldmagter/stemmesedler for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

17/10 2020 Fælles arbejdsdag – bestyrelses svarer på spørgsmål

Har nogle af de fremmødte på arbejdsdagen spørgsmål til det fremsendte materiale for generalforsamlingen, kan disse stilles til bestyrelsen inden vi begynder på selve arbejdsdagen. Eventuelle spørgsmål vil blive ført til referat og være en del af det samlede referat der sendes til alle efter generalforsamlingen.

20/10 2020 Skriftlig generalforsamling afsluttes kl. 17.30

De fremsendte fuldmagter/stemmesedler skal indleveres til bestyrelsen i udfyldt stand inden kl. 17.30 d. 20/10-2020. Afleveres fulmagten/stemmesedlen fysisk i bestyrelsens postkasse i porten SKAL den (udover afstemningen) være påført både udfyldt med navn, adresse, dato og underskrift. Fremsendes fuldmagten til bestyrelsens mail ab.bjerringhus@gmail.com og kommer mailen fra den mailadresse den enkelte andelshaver har meddelt bestyrelsen skal den (ud over afstemningen) blot være påført navn, adresse og dato.

27/10 2020 Resultat af generalforsamling fremsendes til andelshaverne

Referat samt resultat at afstemningen fremsendes til alle andelshavere.

Med venlig hilsen

bestyrelsen