Adgang til lejligheder i byggeperioden

Projektet med altaner løber over 14 uger og vi rammer også en sommerferieperiode. For ikke at forsinke projekt yderligere, er det vigtigt at altan.dk har adgang til alle lejligheder i byggeperioden.

Bestyrelsen foreslår derfor at vi bestiller en ekstra nøgle til alle involverede lejligheder, som kan benyttes i det tilfælde man
ikke er hjemme når altan.dk skal arbejde i lejligheden. Altan.dk varsler besøg 2-3 dage inden.

Udgiften for de ekstra nøgler afholdes af foreningen, og alle nøgler udleveres mod kvittering til andelshaverne når altanprojektet er afsluttet. Under byggeperioden vil nøglerne være i
altan.dk’s varetægt.

Vi har brug for din accept af dette – send os venligst en mail eller besked i postkassen hurtigst muligt og senest den 21. juni 2017.

Altan.dk har beskrevet hele byggeprojektet i denne informationsfolder – Guide til en god altansag. Deri kan du læse alt fra etablering af byggeplads til døre. Vi anbefaler varmt alle at læse den.

VVS besøg 23. juni i forbindelse med altanprojektet

I forbindelse med vores altanprojekt vil René og VVS komme rundt i alle lejligheder der skal have etableret dør i forbindelse med altan fredag den 23. juni i tidsrummet kl. 9.00 – 12.00.

Formålet med besøget er at få afdækket hvor radiatoren skal flyttes hen, hvilken type radiator der skal bruges. Standard i altanprojektet er at den nuværende radiator flyttes til nærmeste væg, så samme rørføring kan bruges.

Du skal tage stilling til:
Ønsker du en anden løsning end udgangspunktet, fx. flytte din radiator til nyt sted i lejligheden, med evt. rørføring under gulv eller ønsker du en ny radiator (hvilken type, lodret eller vandret model, større/mindre, osv.). Normalt kan radiatorer ikke flyttes længere end 1 – 1,5 meter fra stigestrengen af hensyn til flow i anlægget.
På hjemmesiden finder du materialer med mål og billeder af forskellige radiatorer. – Radiatorkatalog

Det er meget vigtigt at vi har adgang til lejligheden, enten ved at du er hjemme eller ved at du afleverer en nøgle til bestyrelsen i postkassen i porten senest onsdag 21. juni. Lægger du en nøgle i postkassen, husk tydelig angivelse af lejlighed. Postkassen tømmes dagligt.

Beskriv dine ønsker bedst muligt, dvs. mål, placering, rørføring. mm. I tilfælde at du ikke er hjemme husk at skrive dit telefonnummer så vi kan kontakte dig på dagen og afklare evt. tvivlsspørgsmål.

Alle ønsker ud over standard at nuværende radiator flyttes til nærmeste væg, medfører egen ekstrabetaling, og dine ønsker er grundlaget for det tilbud som VVS’ere laver til dig.

Efter gennemgangen vil dine valg på radiator og døre mm. blive bekræftet på mail, og du modtager et tilbud på evt. ekstraomkostninger baseret ud fra dine valg. Disse
valg skal du acceptere og kan efterfølgende ikke ændres.

Opdatering altaner – vi er i gang!

Det er med stor glæde at vi endelig har modtaget den sidste byggetilladelse fra kommunen.

Vi har allerede haft møde med vores byggesagkyndige og aftalt det videre forløb. Vi har modtaget en opdateret tidsplan.  Projektet starter i uge 27 og  der vil være endelig aflevering omkring uge 41.

Bestilling  af altandøre og produktion af altanerne er igangsat. Som noget ekstra bliver altandørene leveret med grebsbremse/børnesikring samt ventilationsspalte uden beregning.

VVS arbejderne forventer vi at igangsætte hurtigst muligt, og vi vil snarest komme rundt i alle lejligheder for at samle op på flytning af radiatorer m.m. Mere information følger når vi har den.

Juhuu vi er i gang.

Se hele altanprojektet her

Hjælp til beplantning af gården

Kære alle

Da foråret ikke for alvor havde meldt sin ankomst, da vi havde arbejdsdag i gården, besluttede vi os for at udskyde arbejdet med at plante blomster mm.

Men nu satser vi stærkt på, at nattefrosten er et overstået kapitel.

Derfor:

Onsdag d 10. Maj klokken 17:15 kan dem der har tid og lyst være med til at købe blomster og plante ud. Det vil være en stor hjælp, hvis vi kan få lov til at låne en ladcykel, så vi kan hente planter og blomster i Silvan. Man behøver ikke at deltage i selve planteriet, selvom man stiller en cykel til rådighed. Håber at I har lyst til at deltage.

Vh Bestyrelsen

OBS: Som I nok har bemærket er det ikke ligefrem plantevejr i dag. Vi udskyder planteriet til næste onsdag 16/5 samme tid – 17:15 – og krydser fingre for solskin

Port til gården

Porten er desværre gået i stykker, men der kommer en for reparere den i morgen, fredag den 21.april.

Pas venligst på porten indtil da.

Opdatering fredag: Som I måske har bemærket, så var elektrikeren her tidligt i morges og fiksede porten. Det var bare en sikring, der var røget på grund af det omskiftelige vejr, så ikke nogen større ting heldigvis – god weekend

Opdatering mandag: Der gik ikke så lang tid før den næste sikring også var gået. Så nu er det mekaniske taget fra, så den fungerer som en almindelig dør indtil den bliver repareret. Dvs. man skal bruge nøglehullet i selve døren for at åbne udefra. Forhåbentlig bliver døren repareret senere på uge.

Gummifuger

Som aftalt på aftenens generalforsamling, er her en opfordring fra Stine, hvis du går med tankerne om at udskifte dine gummifuger på badeværelset. Stine skriver:

Hej Bestyrelse

Som nævnt på generalforsamlingen idag foreslår jeg at vi undersøger andelshavernes behovet for udskiftning af gummifuger. Det er nok primært i badeværelserne ved overgang fra gulv til væg at der er et behov.

Hvis vi er nok som ønsker udskiftning kan vi eventuelt slå os sammen og bestille en flisemurer.

Mh Stine

Er du interesseret, send os en mail snarest og vi formidler kontakten videre til Stine, så I sammen kan finde et godt tilbud fra en håndværker.

Altannyt

Kærer andelshavere

Det er efterhånden lang tid siden vi har haft nyheder vedr. vores altanprojekt og vi føler nu trang til at opdatere jer alle vedr. projektets status.

Det er en rum tid siden vi startede på dette projekt og vi har været gennem en del udfordringer frem til i dag. Det er med stor glæde at vi kan oplyse at Altan.dk omsider har fået fremsendt det reviderede forslag til kommunen med henblik på at få den endelige konstruktionstilladelse.

Altan.dk har oplyst at ansøgningen er fremsendt d. 20. februar til kommunen og at man forventer der vil gå 6 til 8 uger inden sagen er behandlet.

Dette vil sige at vi kan forvente at modtage tilladelsen ultimo april 2017.

Vi glæder os sikker alle til at dette projekt kommer i gang så vi kan nyde de altaner som vi allerede betaler til i dag.

Vi har stor forståelse for, at der er nogle der syntes det er urimeligt at vi skal betale for noget vi ikke har modtaget endnu. Men sagen er, at vores finansiering har været hjemtaget på et tidspunkt hvor vi forventede at betalingerne til projektet skulle starte. Dette er også sket, men ikke i samme omfang som forventet. Der er allerede betalt ydelser til vores byggesagkyndige, og Altan.dk har også fået betaling i henhold til den indgåede aftale. Så der var behov for pengene.

Finansieringen er hjemtaget på et tidspunkt hvor renten var meget lav og dette kommer os alle til gode nu. Da betaling på lånet starter fra den dag lånet er udbetalt, er det nødvendigt at vi alle bidrager med den aftalte stigning i boligafgiften. Gjorde vi ikke dette ville økonomien i projektet hurtigt blive ødelagt, og de manglende penge skulle efterfølgende opkræves ved aflevering af altanerne.

At vi ikke har kunnet benytte vores altaner frem til i dag må vi prøve at se bort fra og vi må alle glæde os over at vi snart kommer til at sidde på vores altaner og nyde det gode vejr.

Som konsekvens af den store forsinkelse bliver det desværre nødvendigt med en ny gennemgang af alle lejligheder, hvor vores nye VVS mand ska forholde sig til de arbejder der er nødvendige. Vi vender snarest tilbage med en tidsplan for denne gennemgang og i kan allerede nu begynde at forberede jer på dette.

Den gennemgang der blev foretaget at Altan.dk, bliver ikke lavet om og bestyrelsen vil i forbindelse med gennemgangen af VVS, medtage de beslutninger der blev foretaget i forbindelse tilvalg, døre, vinduer m.m. så vi sikrer fælles forståelse for det der er bestilt.

Mvh Bestyrelsen

Se hele altanprojektet her

Besøg af montør i alle lejligheder

Der kommer en montør fra Ista rundt i alle lejligheder i perioden 4-6 april for at aflæse målerne på radiatorerne, samt skifte varmefordelingsmålere og varmtvandsmålere.

Varmefordelingsmålerne er dem som sidder på radiatorerne. De skal alle sammen udskiftes til en ny udgave med trådløs aflæsning. Så efter dette besøg, burde det ikke være nødvendigt for Ista som laver vores varmeregnskab at komme på besøg før målerne skal udskiftes igen om 10 år.

Så lav god plads omkring alle radiatorerne, så montøren kan komme nemt til. Det kan også være at der ryger noget maling af radiatoren ved udskiftningen.

Ligeledes skal vi som noget nyt have en seperat afregning af varmt vand. Så de nuværende varmtvandsmålere som sidder i lejligheder skal også udskiftes med en trådløs måler. Der findes i de fleste lejligheder en enkelt måler i teknikskakten, som nemt kan skiftes til den nye måler. Desværre er det nok ikke gældende for alle lejlighederne i JBG 49 og Stefansgade 31, hvor nogle lejligheder har 2 varmtvandsmålere der skal skiftes. Desuden kan der være enkelte af dem som kræver at bliver lukket for det varme vand i hele eller dele af ejendommen i en kortere periode.

Så man vil muligvis opleve i kortere tidsrum i dagene 4-6 april at der vil være lukket for det varme vand.

Der kommer mere info med præcise tidspunkter snarest.

Mvh bestyrelsen

I hjertet af Stefansgadekvarteret.