Altannyt

Kærer andelshavere

Det er efterhånden lang tid siden vi har haft nyheder vedr. vores altanprojekt og vi føler nu trang til at opdatere jer alle vedr. projektets status.

Det er en rum tid siden vi startede på dette projekt og vi har været gennem en del udfordringer frem til i dag. Det er med stor glæde at vi kan oplyse at Altan.dk omsider har fået fremsendt det reviderede forslag til kommunen med henblik på at få den endelige konstruktionstilladelse.

Altan.dk har oplyst at ansøgningen er fremsendt d. 20. februar til kommunen og at man forventer der vil gå 6 til 8 uger inden sagen er behandlet.

Dette vil sige at vi kan forvente at modtage tilladelsen ultimo april 2017.

Vi glæder os sikker alle til at dette projekt kommer i gang så vi kan nyde de altaner som vi allerede betaler til i dag.

Vi har stor forståelse for, at der er nogle der syntes det er urimeligt at vi skal betale for noget vi ikke har modtaget endnu. Men sagen er, at vores finansiering har været hjemtaget på et tidspunkt hvor vi forventede at betalingerne til projektet skulle starte. Dette er også sket, men ikke i samme omfang som forventet. Der er allerede betalt ydelser til vores byggesagkyndige, og Altan.dk har også fået betaling i henhold til den indgåede aftale. Så der var behov for pengene.

Finansieringen er hjemtaget på et tidspunkt hvor renten var meget lav og dette kommer os alle til gode nu. Da betaling på lånet starter fra den dag lånet er udbetalt, er det nødvendigt at vi alle bidrager med den aftalte stigning i boligafgiften. Gjorde vi ikke dette ville økonomien i projektet hurtigt blive ødelagt, og de manglende penge skulle efterfølgende opkræves ved aflevering af altanerne.

At vi ikke har kunnet benytte vores altaner frem til i dag må vi prøve at se bort fra og vi må alle glæde os over at vi snart kommer til at sidde på vores altaner og nyde det gode vejr.

Som konsekvens af den store forsinkelse bliver det desværre nødvendigt med en ny gennemgang af alle lejligheder, hvor vores nye VVS mand ska forholde sig til de arbejder der er nødvendige. Vi vender snarest tilbage med en tidsplan for denne gennemgang og i kan allerede nu begynde at forberede jer på dette.

Den gennemgang der blev foretaget at Altan.dk, bliver ikke lavet om og bestyrelsen vil i forbindelse med gennemgangen af VVS, medtage de beslutninger der blev foretaget i forbindelse tilvalg, døre, vinduer m.m. så vi sikrer fælles forståelse for det der er bestilt.

Mvh Bestyrelsen

Se hele altanprojektet her

Besøg af montør i alle lejligheder

Der kommer en montør fra Ista rundt i alle lejligheder i perioden 4-6 april for at aflæse målerne på radiatorerne, samt skifte varmefordelingsmålere og varmtvandsmålere.

Varmefordelingsmålerne er dem som sidder på radiatorerne. De skal alle sammen udskiftes til en ny udgave med trådløs aflæsning. Så efter dette besøg, burde det ikke være nødvendigt for Ista som laver vores varmeregnskab at komme på besøg før målerne skal udskiftes igen om 10 år.

Så lav god plads omkring alle radiatorerne, så montøren kan komme nemt til. Det kan også være at der ryger noget maling af radiatoren ved udskiftningen.

Ligeledes skal vi som noget nyt have en seperat afregning af varmt vand. Så de nuværende varmtvandsmålere som sidder i lejligheder skal også udskiftes med en trådløs måler. Der findes i de fleste lejligheder en enkelt måler i teknikskakten, som nemt kan skiftes til den nye måler. Desværre er det nok ikke gældende for alle lejlighederne i JBG 49 og Stefansgade 31, hvor nogle lejligheder har 2 varmtvandsmålere der skal skiftes. Desuden kan der være enkelte af dem som kræver at bliver lukket for det varme vand i hele eller dele af ejendommen i en kortere periode.

Så man vil muligvis opleve i kortere tidsrum i dagene 4-6 april at der vil være lukket for det varme vand.

Der kommer mere info med præcise tidspunkter snarest.

Mvh bestyrelsen

Fra 1. marts skal du betale p-afgift på Ydre Nørrebro

Som du sikkert allerede ved, træder nye parkeringsregler i kraft i København pr. 1. marts 2017. Det betyder, at det nu kræver parkeringslicens at kunne parkere i Julius Bloms Gade og de omkringliggende gader på ydre Nørrebro.

Så hvis du er bilejer,  du kan læse mere om de nye regler og parkeringszoner her, og du kan søge om parkeringslicens her.

Center for parkering har sendt følgende informationsskrivelse til vores administrator.

Aflevering af juletræ

julHar du stadig dit juletræ stående, er det ved at være tid til at pille pynten af hvis du vil have det fjernet. Vi har bestilt afhentning af juletræer og sidste frist for at stille det i gården ved affaldscontainerne er mandag den 23. januar. Dit træ må ikke være højere end 120 cam og al pynt og fod skal være fjernet.

I samme ombæring kan vi glæde med at glascontaineren er tilbage på sin plads på hjørnet af Stefansgade og Nordbanegade, så du kan igen aflevere glas til genbrug der – og ikke i vores gård.

Øvrigt affald kan sorteres i dagrenovation og øvrig genbrug. Vi er så heldige at vi har genbrugscontainere til plast, elektronik, metal, papir, pap og batterier i gården. Vi opfordrer til dig at gøre dig bekendt med reglerne for sortering af affald. Du finder dem elektronisk her.

Installation af ny varmeveksler

Kære beboere,

Vi får installeret en ny varmeveksler på torsdag den 12-1-2016. Det gør at der bliver lukket for varmen fra omkring kl 8.00 og indtil sent på dagen. Inden vi lukker for varmen må alle gerne have fuldt åbne radiatorer, da vi vil skylle hele anlægget igennem med koldt vand for at fjerne metal- og rustpartikler.

Vi kan desværre ikke sige et præcist tidspunkt hvornår varmen kommer tilbage. Der bliver i denne omgang ikke installeret en aflufter, da vi har en udfordring med at få plads til den ved varmeinstallationen. Så alle jer på 4.sal må meget gerne lufte ud ekstra meget de første par dage efter installationen.

Derudover, så jeg har fået et par fif af vores nye VVS’er til at få mere gang i de enkelte radiatorer. Jeg har mulighed for at komme rundt og kigge på de enkelte radiatorer i lejlighederne fredag (13-1) kl 18-22 og lørdag (14-1) kl 8-14. Hvis der er et tidspunkt, som passer bedre end andet, så sig gerne til på mail. Ellers kommer jeg rundt og banker på alle lejlighederne.

Jeg tror på at dette vil løse de fleste varmeproblemer, men højst sandsynligt ikke alle. Dog ingen garanti før vi ser resultatet.

Mvh Jon, bestyrelsen

Centralvarmesystem

Som de fleste nok har opdaget, så har der de seneste dage været koldt i vores lejligheder. Derudover er der nogle lejligheder som har haft for lidt varme hele denne vinter.

I efteråret blev vi opmærksomme på at der manglede varme i systemet og vi har prøve at finde problemet i vores centralvarmesystem. Vi har undervejs også måtte udskifte vores VVS’er, da vores gamle firma kom med de forkerte svar til problemet. Vi har lavet nogle afhjælpende foranstaltninger i november/december, som gør at vi er kommet op på ca. 1/3 af den varmekapacitet anlægget er dimensioneret til.

Der er kommet metal- og rustpartikler i vores centralvarmesystem, som sætter sig i varmeveksleren. Det gør at der ikke kan komme den rigtige mængde varme ind i vores centralvarme og temperaturen bliver meget lav. Problemet er muligvis opstået fra for meget luft i vores system.

Så i december har vi bestilt en ny varmeveksler og aflufter. Vi skal have installeret denne varmeveksler snarest og forhåbentlig allerede i denne kommende uge. Der bliver meldt ud snarest hvilken dag det bliver.

Den dag, skal vi have tømt hele vores centralvarmesystem og skyllet rørene igennem med koldt vand indtil der ikke er flere metalpartikler tilbage. Så alle beboere må meget gerne åbne alle jeres radiatorer helt den dag. Udskiftningen kommer nok til at vare hele dagen, men vi prøver selvfølgelig at få varmen tilbage så hurtigt som muligt. Der vil stadig være varmt vand den dag. Men det bliver koldt i lejlighederne!

Forventningen er ikke at dette kommer til at løse alle varmeproblemerne. Der er stadig flere fejl, som et resultat af metalpartikler i ventiler og manglende vedligehold, men det skulle gerne blive markant bedre.

Dem som bor på 4.sal må meget gerne i dagene efter hjælpe med at udlufte radiatorer. Da der kommer nyt vand på anlægget, vil der nemlig være en del luft i systemet i starten.

Varme torsdag den 15.december

Kære beboere,

Vi har fået identificeret en af fejlene på vores varmeanlæg. Det gør desværre at vi er nødtil at frakoble al radiatorvarme torsdag den 15.december kl 07-17.

Der vil stadig være varmt vand.

Årsagen er at vores varmeveksler skal renses, så derfor vil det være hele dagen at anlægget skal tages ud af drift.


Opdatering den 14.12 – Grundet uforudsete omstændigheder bliver det planlagte arbejde på varmeanlægget i morgen torsdag udskudt.

Varme uge 46/47

Kære beboere,

Det har vist sig at HOFOR har stoppet varmen hver dag i denne uge pga. omlægning af fjernvarme ved den nye bygning ved Kvickly. Varmen skulle gerne være tændt om natten, men altså ikke om dagen. Det har medført manglende varme i denne uge og vil også give uregelmæssigheder i den kommende uge (47)

I hjertet af Stefansgadekvarteret.