Fælles plantedag torsdag den 7. juni

Som besluttet på vores seneste arbejdsdag, har vi nu fundet en eftermiddag til fælles plantedag på torsdag den 7. juni i gården.

INFO OM PLANTEDAG! Torsdag den 7. juni kl. 17 er der plantedag, så vi kan få friske planter og blomster i alle vores krukker på gården. Har du lyst at være med, mødes vi kl. 17 på baggården og cykler fælles til Silvan og køber ind. Har du først tid lidt senere, må man selvfølgelig gerne joine, når vi er tilbage på gården omkring kl. 18. Vi ses!

Du finder også info om plante-arrangementet på facebook-eventen her

Rotter

Vi har desværre observeret en rotte i gården. Rotten er meldt til Københavns Kommune som allerede har været i vores gård og har lagt fælder og gift ud. Umiddelbart er der ikke tegn på at rotter har fast ophold i gården eller indenfor i ejendommen, og rottefængeren er af den overbevisning at den kommer udefra.

Når du opholder dig i gården, hold ekstra øje med at dine børn ikke leger med de opstillede rottefælder/gift.

Container til storskrald

Siden vi ikke længere har et storskraldsrum har vi lejet en 22 m3 stor container til storskrald i forbindelse med arbejdsdagen. Containeren vil blive opsat i løbet af fredagen og vil blive afhentet igen tirsdag d. 24 april.

Vi opfordrer alle, der ligger inde med ting til storskrald til at benytte sig af containeren i løbet af weekenden til at komme af med det. Til arbejdsdagen vil vi også gerne have ryddet trapperepos for eventuelle opmagasinerede ting. Skulle man have ting ude på trapperne skal disse derfor sættes ind på ens private loftsrum inden arbejdsdagen.

Husk at ikke alt kan komme i storskraldscontaineren. Se venligst nedenstående link omkring storskrald fra Københavns Kommune. Samtidig skal vi opfordre til, at man ikke fylder containeren til over kanten, da den så ikke vil blive afhentet.

https://www.kk.dk/indhold/sortering-af-storskrald-i-lejlighed

Fælles arbejdsdag forår 2018

Foråret er (forhåbentlig) på vej og derfor er det tid til en fælles indsats for at få gården klar til sommer. Derfor mødes vi til en fælles arbejdsdag lørdag den 21. april 2018 fra kl. 11, og forventer at være færdige ca. kl. 14.30 – afhængige af hvor mange og hvor hurtige vi er.

Er du på facebook, kan du tilmelde dig eventen her.

Planen for dagen er bl.a. at sætte havemøblerne frem fra kælderen og klargøre dem, oprydning blandt cykler, generel oprydning på fællesarealerne, nedtagning af lys-kæder i gården og måske plante lidt blomster.  I forbindelse med oprydning blandt cyklerne vil alle cykler i gården vil blive mærket onsdag den 4. april.
 
Husk at du altid finder en opdateret version af foreningens kalender på vores hjemmeside. Vi glæder os til at se mange til endnu en fælles arbejdsdag.

 

Aflevering af juletræ

Selv om julen varer lige til påske er det alligevel ved at være tid til at tage pynten af det og stille det i gården, hvis du ønsker at det bliver fjernet og genanvendt til kompost.

Vi har bestilt afhentning af juletræer og sidste frist for at stille det i gården ved siden af porten (uden at det hindrer passage) er onsdag den 17. januar. Husk at dit træ ikke må være højere end 120 cm og al pynt og fod skal være fjernet.

I samme ombæring kan vi glæde med at glascontaineren er tilbage på sin plads på hjørnet af Stefansgade og Nordbanegade, så du kan igen aflevere glas til genbrug der – og ikke i vores gård.

Øvrigt affald kan du sorteres i bioaffald, dagrenovation og øvrig genbrug. Vi er så heldige at vi har specifikke containere til bioaffald, plast, elektronik, metal, papir, pap og batterier i gården. Vi opfordrer til dig at gøre dig bekendt med reglerne for sortering af affald. Du finder dem elektronisk her.

Som skrevet tidligere er vi i gang med at finde en løsning med hvad vi fremover kan gøre mht storskrald efter storskraldsrummet er nedlagt fra årsskiftet.

I hjertet af Stefansgadekvarteret.