Stefansgade som grøn trafikvej

Grøn Trafikvej StefansgadeI uge 12 anlægger Københavns Kommune på Stefansgade en såkaldt ’grøn trafikvej’ på den korte strækning mellem Hørsholmsgade og Krogerupgade, altså dér hvor den grønne sti krydser Stefansgade. Formålet er at begrænse den gennemkørende biltrafik på gaden og skabe bedre forhold for cyklister og gående.

En grøn trafikvej består af en sluse på gaden, hvor el- og brintbiler, busser i rute, cykler og gående kan passere uhindret. På Stefansgade lukker den grønne trafikvej dermed for gennemkørsel for benzin- og dieselbiler, også plugin-hybrid-biler, mens det forsat vil være tilladt for el- og brintbiler at køre på strækningen. Benzin- og dieselbiler vil forsat kunne køre til alle adresser i området, men ikke igennem strækningen med den grønne trafikvej.

Stefansgade er udvalgt til forsøget som grøn trafikvej, da gaden ligger i et område, som i forvejen har mange ensretninger. Samtidig ligger Stefansgade parallelt med Jagtvej, og gaden kan i dag fungere som genvej for bilister, der ønsker at komme hurtigere gennem Nørrebro, når der er trængsel. Grøn trafikvej er et forsøg, der løber indtil udgangen af 2024.

Selve arbejdet med opsætning af skilte forventes at ske den 17. marts. Du kan læse hele informationsbrevet fra Københavns Kommune her (pdf format)