Udskiftning af punkterede ruder påbegyndes 6. marts 2023

Snoer punkterede ruderSnoer påbegynder udskiftningen af de anmeldte punkterede ruder fra mandag den 6. marts og ugen ud. Det forventes at opgaven er afsluttet ved udgangen af ugen.

Der er i alt 49 ruder der skal skiftes i 12 lejligheder og alle berørte andelshavere har modtaget en email med udskiftningsplan.

I forbindelse med udskiftning af ruderne foretrækker Snoer nøgler til lejligheder ligesom ved opmåling og sidste gang vi udførte. Derfor er andelshavere til de berørte lejligheder opfordret til at lægge en nøgle til Snoers brug (mærket med adresse) i postkassen i gården senest søndag den 5. marts kl. 18 eller koordinere direkte med Snoer, hvis en nøgleoverdragelse ikke er mulig.